ADHEZYJNA UMOWA

umowa zawierana bez negocjowania jej warunków przez tzw. przystąpienie, czyli wyrażenie zgody na jej zawarcie na warunkach podanych przez kontrahenta; najczęściej są to umowy zawierane w tzw. obrocie masowym, np. przewóz osób koleją, komunikacja autobusowa, korzystanie z publicznego aparatu telefonicznego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama