ADMINISTRACJI PRZEROST

(ekon.)

nadmierne zatrudnienie i sformalizowanie postępowań powodujące opieszałość w załatwianiu spraw, zw. biurokracją.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama