AKCEPT

(ekon. 2)

podpis osoby zobowiązanej do zapłaty sumy pieniężnej wynikającej z weksla, będący wyrażeniem zgody na zapłatę tej sumy w terminie wskazanym w wekslu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama