AKCEPTANT

osoba zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej wynikającej z weksla, która weksel ten przyjmuje do wykupienia; inaczej dłużnik wekslowy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama