AKCJONARIAT PRACOWNICZY

forma udziału pracowników we własności przedsiębiorstwa: pracownik jako współwłaściciel/akcjonariusz przedsiębiorstwa współdecyduje o jego zarządzaniu; w Polsce wprowadzony 1990 ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, która dała pracownikom spełniającym określone ustawą warunki prawo do nieodpłatnego nabycia akcji ich prywatyzowanego przedsiębiorstwa (obecnie dla załogi przeznacza się ustawowo 15% akcji).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama