AKCJONARIUSZ

posiadacz akcji będącej tytułem własności części kapitału spółki akcyjnej; a. odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swego wkładu; a. z tytułu posiadania akcji uprawniony jest do udziału w zyskach spółki (dywidendy), udziału z prawem głosu w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji oraz prawa poboru akcji nowej emisji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama