AKORD

(ekon.)

system płac uzależniający wysokość zarobku od ilości wykonywanych jednostek produkcji o właściwej jakości; wyróżnia się: a. indywidualny - jeśli określono normy dla każdego pracownika i kontrolę ich wykonania, a. zespołowy - jeśli nie można ustalić indywidualnych zadań produkcyjnych lub efekt pracy zależy od grupy pracowników.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama