AMORTYZACJA

(ekon.)

umorzenie - rozłożone w czasie obciążenie finansowe stanowiące równowartość zużytych składników majątku trwałego; a. dokonuje się w formie rocznych odpisów koniecznych do utrzymania środków trwałych w sprawności techn.-ekonomicznej w kolejnym okresie ich eksploatacji oraz do ich odtworzenia po całkowitym zużyciu; łączna suma odpisów a. równa jest wartości początkowej amortyzowanego środka produkcji.

Reklama

Powiązane hasła:

PRODUKCJA DODANA, UMORZENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama