AMORTYZACJI STOPA

(ekon. 2)

określony przepisami procentowy wskaźnik zużycia środka trwałego w danym okresie w stosunku do jego wartości początkowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama