AMORTYZACYJNY ODPIS

suma wartości zużytych w produkcji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, występująca pod postacią zapisu w księgowości przedsiębiorstwa; o.a. są wliczane w koszty działalności jednostki gosp. jako odpowiednik stopniowego przenoszenia wartości środków pracy na wytworzone przy ich użyciu produkty.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI PRACY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama