AUDYTOR

(ekon.)

niezależny ekspert badający rzetelność i wiarygodność danych zapisanych w sprawozdaniach finansowych; najczęściej firmy audytorskie weryfikują bilanse, rachunki wyników i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych dużych jednostek gospodarczych, szczególnie spółek publicznych, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama