AWAL

poręczenie zapłaty należności wekslowej lub czekowej, oznaczające przyjęcie przez osobę trzecią (inną niż trasat, trasant lub indosant) takiej samej odpowiedzialności, jaką obciążona jest osoba wystawiająca dokument; weksel handlowy z a. ma większą wartość, gdyż a. zwiększa gwarancję terminowego wykupu weksla; a. często jest formą poręczenia lub gwarancji banku.

Reklama

Podobne hasła:

  • awal, (wł. avallo - przekazanie)...
  • weksel, dokument, który stanowi...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama