AWIZO

(inne)

pisemne powiadomienie pocztowe o nadejściu przesyłki listowej, weksla, pieniędzy, towaru itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama