AŻIO

agio

różnica między wartością nominalną a rzeczywistą waluty lub papieru wartościowego; ażiotaż - zbiór zabiegów i technik stosowanych w bankowości oraz spekulacji giełdowych w celu spowodowania sztucznej zwyżki lub spadku kursów papierów wartościowych bądź towarów; dawniej synonim spekulacji, ob. także umiejętność przewidywania wahań giełdowych i osiągania korzyści z trafnych prognoz.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama