BARIERY POZATARYFOWE

środki polityki handlowej, obok ceł służące do ograniczenia importu i zmniejszenia konkurencyjności towarów z niego pochodzących; należą do nich m.in. ograniczenia ilościowe, dobrowolne ograniczenia eksportu, normy techniczne i sanitarne, subsydia; WTO dąży do zaprzestania ich stosowania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama