BESSA

spadek cen papierów wartościowych lub towarów będących przedmiotem obrotu na giełdzie; przeciwieństwo hossy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama