BILATERALIZM

system rozliczeń międzynar., w którym wyrównanie należności i zobowiązań wzajemnych dwóch krajów jest dokonywane tylko między nimi, na warunkach określonych przez dwustronne umowy płatnicze; zakłada się, iż w dłuższym, zwykle rocznym, okresie wartość dostaw i świadczeń powinna wyrównać się; odmianą takich umów jest clearing.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama