BILETY SKARBOWE

(ekon. 2)

zbywalne papiery wartościowe, wystawione przez bank centralny, zdobywający w ten sposób środki finansowe o krótkim lub średnim terminie płatności (od 10 dni do 10 lat, w praktyce europejskiej średni okres karencji biletu - weksla skarbowego rzadko przekracza dwa miesiące).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama