BILETY SKARBOWE

(ekon. 3)

oprocentowane, krótkoterminowe zbywalne zobowiązania pieniężne państwa zwane bonami skarbowymi, emitowane w celu uzyskania krótkoterminowej pożyczki (niekiedy w celu ściągnięcia z rynku pieniężnego nadmiaru środków); b.s. zwykle mają formę waloru na okaziciela.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama