BIZNESPLAN

dokument lub zestaw dokumentów, pożądanych przy zakładaniu przedsiębiorstwa, bądź poszukiwaniu środków na sfinansowanie przedsięwzięć wymagających poważniejszych nakładów; także przy zmianie np. profilu produkcyjnego firmy lub modernizacji podstawowego wyposażenia technicznego; b.p. powinien zawierać: 1) charakterystykę przedsiębiorstwa, analizę jego stanu prawnego i formy własności, ocenę stanu organizacji i zarządzania oraz kondycji finansowo-ekonomicznej; 2) analizę marketingową obejmującą ocenę rynków zbytu, prognozy cenowe, prognozowane zmiany w przepisach finansowych, prawnych, politykę promocji i reklamy oraz szanse i zagrożenia w warunkach konkurencji rynkowej; 3) prezentację planowanego przedsięwzięcia, ocenę jego wykonalności, kosztów, wyboru środków oraz wskazanie na zgodność wyników osiągniętych dzięki realizacji przedsięwzięcia z oczekiwaniami adresata, którym może być: załoga, właściciel, władze firmy oraz różnego rodzaju inwestorzy, banki, organy rządowe; jest użyteczny w konstruowaniu długofalowych strategii przedsiębiorstwa, mającej na celu uzyskanie sukcesu rynkowego oraz maksymalizację jego wartości rynkowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama