BODŹCE EKONOMICZNE

zespół czynników ekonomicznych mających wywoływać lepsze ilościowo i jakościowo efekty pracy; najprostsze b.e. to premie i nagrody finansowe; rzeczywista wartość b.e. jest dyskusyjna i zależy od struktury całej gospodarki, rodzaju pracy, wykształcenia pracowników itd.; część ekonomistów uważa, że b.e. są samoistnie wytwarzane przez reguły wolnego rynku (np. konkurencję), nie sprawdzają się natomiast w gospodarce centralistycznej, nakazowo-rozdzielczej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama