BOOM

gwałtowny wzrost gospodarczy, skokowa poprawa koniunktury gosp. okres prosperity; może dotyczyć całej gospodarki lub jedynie niektórych sektorów (b. naftowy, b. samochodowy).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama