BROKER

(ekon. 2)

dawniej kupiec, który za opłatą udostępniał informacje, a także oferował porady i pośredniczył w zawieraniu w cudzym imieniu i na cudzy rachunek transakcji towarowych, pieniężnych, frachtowych i ubezpieczeniowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama