BROKER

(ekon. 3)

w krajach zach. określenie używane zamiennie z pojęciem makler.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama