BUDŻET RODZINNY

zestawienie dochodów i rozchodów gospodarstwa domowego; b.r. są podstawą do badania wielu zjawisk społecznych i gospodarczych, takich jak poziom życia, stopień zaspokojenia różnych potrzeb, poziom odżywiania się itd.; prowadzone w Europie od XIX w., w Polsce od 1859 przez Tow. Rolnicze, ob. przez GUS.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama