CAPTIVE

jednostka gospodarcza gromadząca fundusze w celu kompensowania strat ponoszonych przez firmy założycieli c. w wyniku zdarzeń losowych; także tzw. c. do wynajęcia, którego właściciel nie asekuruje własnych ryzyk, lecz wynajmuje pojemność c. innym podmiotom, które, wpłacając doń składki, tworzą fundusz na zabezpieczenie swoich przyszłych strat; tworzone przez duże podmioty gosp. lub ich grupy, gł. w celu redukcji i stabilizacji kosztów finansowania ryzyka, czerpania zysków z inwestycji gromadzonych środków oraz finansowania ryzyk nie akceptowalnych przez komercyjne firmy ubezpieczeniowe. Koncepcja c. zrodziła się w USA w XVIII w.; w ostatniej dekadzie XX w. istniało w świecie blisko 4000 c., dysponujących kapitałami w wysokości ok. 45 mld dolarów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama