CASH FLOW

(ekon. 2)

jeden z rodzajów sprawozdania finansowego, zw. również rachunkiem przepływów pieniężnych; c.f. pozwala na obszerną analizę procesów, w wyniku których przedsiębiorstwo pozyskuje gotówkę z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz umożliwia prześledzenie sposobu jej wydatkowania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama