CEDUŁA GIEŁDOWA

oficjalny komunikat publikowany przez giełdy towarowe i walutowe każdorazowo po zamknięciu sesji; podaje ceny i kursy akcji i obligacji z danej sesji, zawiera najwyższe i najniższe kursy i ceny notowane w ciągu dnia, wykazuje tendencje na danym rynku, może także (jak Ceduła Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych) podawać informacje o emitentach i różnego rodzaju statystyki dotyczące rynku giełdowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama