CEKIN

(wł.)

dawna złota moneta włoska bita w Wenecji od końca XIII w., znana póŸniej jako dukat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama