CELNA GRANICA

granica terytorium, na którym obowiązują jednolite przepisy celne; pokrywa się z granicą państwa lub granicami państw, które zawarły unię celną.

Reklama

Powiązane hasła:

CELNA KOMORA, CELNA TARYFA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama