Reklama

DOBRA EKONOMICZNE

produkty materialne i usługi będące efektem pracy ludzkiej, które służą zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa.

Reklama

Powiązane hasła:

DOBRO VEBLENA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, DOBRA KOMPLEMENTARNE, KALKULACJA, DOBRO NIŻSZEGO RZĘDU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama