Reklama

DOBRO VEBLENA

w ekonomii dobro luksusowe, którego wzrost ceny pociąga za sobą wzrost popytu; zjawisko dot. np. dzieł sztuki, luksusowych samochodów; popularność danego malarza czy moda na określoną markę samochodów profituje we wzroście ceny ze względów snobistycznych, prestiżowych; zjawisko dostrzeżone przez amer. ekonomistę T.B. Veblena na przełomie XIX i XX w.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama