KONCERN

przedsiębiorstwo wielozakładowe powstałe w wyniku fuzji (łączenia) firm, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm. Firmy wchodzące w skład k. mają wspólny zarząd, lecz odrębną osobowość prawną; k. poziome jednoczą firmy tej samej gałęzi (np. fabryki produkujące samochody); k. pionowe łączą firmy o produkcji pokrewnej lub najczęściej wzajemnie dopełniające się w cyklu produkcji (np. produkcja wyrobów stalowych i produkcja samochodów). Przyczyną tworzenia k. jest dążenie do zwiększania zysków, wynikających z produkcji na wielką skalę, likwidacji konkurencji, umocnienia pozycji finansowej, gospodarczej, osiągnięcia wpływu na decyzje gosp. państwa.

Reklama

Tabele:

, EXXON Corporation, ESSO, ESSEN, RENAULT SA, ERLANGEN, KOOPERACJA, ENI, OPEL A.G., ROYAL DUTCH/SHELL GROUP

Podobne hasła:

  • koncern, działalność koncernu...
  • KONCERN, SYNONIM: przedsiębiorstwo,...
  • koncern, połączenie przedsiębiorstw...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama