Reklama

KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie przez jednostki gospodarcze ewidencji stanu posiadanych przez nie składników majątkowych, źródeł ich finansowania oraz rejestrowanie wszelkich dokonywanych operacji gospodarczych i wynikających z nich zmian stanu środków; jedna z części składowych rachunkowości. Instrumentami księgowości są: 1. dziennik (w którym rejestruje się chronologicznie operacje gospodarcze); 2. zespół kont, w których rejestruje się powtórnie operacje gospodarcze w ujęciu syntetycznym (k. syntetyczna); 3. zespół urządzeń pomocniczych, które są szczegółowym, analitycznym rozwinięciem zapisów niektórych kont syntetycznych (k. analityczna). Rozróżnia się k. pojedynczą (ewidencja wybranych aktywów i pasywów) oraz k. podwójną, w której wszystkie operacje rejestruje się dwustronnie: po stronie lewej jako "winien" jednego konta i po stronie prawej "ma" drugiego konta. K. dostarcza danych do sporządzania sprawozdań finansowych zwanych dawniej buchalterią.

Reklama

Powiązane hasła:

KOLATOR, RACHUNKOWOŚĆ, DEBET, BUCHALTERIA, PLAN KONT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama