"LEWIATAN"

Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów

organizacja pracodawców w II Rzeczypospolitej, zał. 1919; skupiała przedstawicieli kluczowych branż przemysłu i przyczyniała się do stabilizacji polityki gospodarczej; często przeciwstawiała się (z różnym skutkiem) roszczeniom związków zawodowych i związanych z nimi polityków; zał. i prezes przez cały okres międzywojenny A. Wierzbicki.

Reklama

Powiązane hasła:

STRASBURGER, WIERZBICKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama