Reklama

PODATKI W POLSCE

trzon polskiego prawa podatkowego tworzą dwa podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z 1991, i podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa z 1992), oraz podatek od wartości dodanej, wprowadzony na mocy ustawy z 1993 jako ogólny podatek obrotowy; poza tym na strukturę polskiego systemu podatkowego składają się podatki majątkowe i przychodowe mające jednak mniejsze znaczenie; p. w P. realizują zasady równości i powszechności opodatkowania zgodnie z założeniami gospodarki rynkowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama