"PRZYJAŹŃ"

jeden z najdłuższych w świecie ropociągów (ok. 5200 km); od 1964 transportuje ros. ropę naft. z Wołżańsko-Uralskiego Zagłębia Naft. na Białoruś, Ukrainę, Słowację, Węgry, do Polski i Niemiec; na jego trasie liczne zakłady petrochemiczne, m.in. w Płocku, Bratysławie, Budapeszcie i Schwedt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama