BREITKOPF UND HARTEL

niemieckie wydawnictwo muzyczne, zał. 1719; obecnie działa w Lipsku i Wiesbaden; wydaje klasyków muzyki poważnej (m.in. Chopina); publikuje prace naukowe z teorii muzyki, monografie, podręczniki itp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama