INTROLIGATORNIA

samodzielny zakład lub wydział w zakładzie poligraficznym, zajmujący się oprawą książek i broszur.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama