Reklama

AKERLOF

George (ur. 1940)

ekonomista amer., prof. University of California w Berkeley; przedstawiciel tzw. nowej ekonomii keynesowskiej; zajmuje się gł. analizą mechanizmów rynków finansowych; wykorzystuje osiągnięcia psychologi (m.in. teorii dysonansu poznawczego); autor przyjmowanych początkowo nieufnie tez m.in. o walorach wypłacenia pracownikom wyższych wynagrodzeń niż to wynika z równowagi rynku, w zamian za co uzyskuje się wyższą lojalność i lepszą pracę; 2001 laureat nagrody Nobla (obok A.Spence'a i J.Stiglitza).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama