BECKER Gary

(ur. 1930)

ekonomista amer., prof. uniw. w Chicago, zwolennik ekonomii neoklasycznej, rozszerzył analizę mikroekonomiczną na dziedziny pozarynkowe dotyczące szerokiego wachlarza ludzkich zachowań i interakcji, takich jak problemy kształcenia rodzin, spędzanie wolnego czasu, nałogi, przestępczość oraz inne zjawiska społeczne i ich uwarunkowania ekonomiczne; 1992 nagroda Nobla za rozszerzenie teorii racjonalnych decyzji na wszystkie dziedziny ludzkich zachowań; gł. prace Human Capital, A Treaties on the Family.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama