BEVERIDGE William Henry

sir (1879-1963)

ekonomista ang. o poglądach neoliberalnych, specjalizujący się w problematyce pełnego zatrudnienia i ubezpieczeń społ.; 1942 twórca tzw. planu B. (m. in. pełne zatrudnienie i powszechna, bezpłatna służba zdrowia), memoriału będącego podstawą powojennej polityki socjalnej w W. Brytanii; wpłynął na regulację spraw socjalnych w innych krajach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama