BÖHM-BAWERK Eugen

von (1851-1914)

austriacki ekonomista liberał; prof. uniw. w Innsbrucku i Wiedniu; kilkakrotnie minister finansów; od 1911 prezes Austr. Akad. Nauk; wspólnie z C. Mengerem i F. Wieserem tworzył tzw. austriacką szkołę ekonomiczną; prace na temat teorii kapitału, teorii procentu, krytyka ekonomii marksistowskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama