Reklama

BUCHANAN James McGil

(ur. 1919)

ekonomista i politolog amer., prof. m.in. George Mason University; badania na temat związku decyzji polit. z analizami ekonomicznymi; w celu eliminacji korupcji postulował m.in. konstytucyjne ograniczenie praw osób sprawujących urzędy pochodzące z wyboru; 1986 laureat nagrody Nobla; m.in. Cost and Choice, The Power of Tax.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama