Reklama

CYTRYCKI

Sławomir (ur. 1951)

ekonomista; w młodości działacz SZSP; potem wicedyr. departamentu współpracy zagr. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca rządów Z. MessneraM.F. Rakowskiego, od 1989 w Kancelarii Prezydenta W. Jaruzelskiego (wicedyrektor gabinetu), następnie we władzach Banku Handlowego; od 2001 w sekretarz Komitetu Rady Ministrów kierowanego przez M. Belkę (odszedł po jego dymisji); równolegle czł. rady nadzorczej Pol. Sieci Energetycznych; I–IV 2003 minister skarbu; VI 2003 – V 2004 ambasador, szef Specjalnej Misji Dyplomatycznej w Waszyngtonie; od V 2004 minister-członek Rady Ministrów w gabinecie Marka Belki, jednocześnie szef Kancelarii Premiera.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama