DESTUTT DE TRACY Antoine Louis Claude

(1754-1836)

filozof i ekonomista francuski; oficer u La Fayette'a, deputowany do Stanów Generalnych, podczas terroru w więzieniu, od 1808 czł. Akad. Franc., w czasie Restauracji par Francji. W swoim gł. dziele Elementy ideologii próbował udoskonalić doktrynę Condillaca twierdząc, że podstawową władzą człowieka jest nie tylko odczuwanie, ale także pamiętanie, sądzenie i chcenie. Użyty przez D. termin ideologia oznaczał badanie pochodzenia idei, ich ekspresji w języku oraz powiązania w rozumowaniach. Etykieta ideologowie (zaczerpnięta z jego dzieła) początkowo określała członków jego grupy (Cabanis, de Volney).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama