ENGLE

F. Robert (ur. 1942)

ekonomista amerykański; prof. Stern School of Business New York University; twórca modeli pozwalających na prognozowanie zmiany stóp procentowych, kursów walut i innych instrumentów finansowych; bada również metodami statystycznymi i ekonometrycznymi płynność rynków finansowych, przyczyny krachów giełdowych i hossy; autor kilkuset prac naukowych; 2003 nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii (wspólnie z C.W.J. Grangerem).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama