FOGEL

Robert (ur. 1926)

historyk i ekonomista amerykański; prof. uniw. Harvarda oraz University of Chicago; prace dotyczące roli instytucji i norm prawnych w rozwoju gospodarczym - m.in. udowodnił, iż rozwój kolei w XIX w. miał niewielki wpływ na tempo rozwoju gospodarczego USA i że zniesienie niewolnictwa spowodowane było w większym stopniu przyczynami politycznymi niż gospodarczymi; 1993 nagroda Nobla (wspólna z D.C. Northem) za zastosowanie metod ilościowych w badaniach nad historią przemian gospodarczych i instytucjonalnych; m.in. Railroads and American Economic Growth, Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama