FOURIER Charles

(1772-1837)

ekonomista i filozof franc., twórca jednej z gł. odmian utopijnego socjalizmu (furieryzm); po upadku swojego przedsiębiorstwa poświęcił się 1793 projektowi nowego systemu społecznego, który miały realizować zrzeszenia wytwórców (falangi), łączące ludzi na podstawie więzów sympatii i przyjaźni (prawo atrakcji społecznej) w falansterach. W utopii społecznej F. krytykował rodzinę monogamiczną, ponieważ związek małżeński sankcjonuje jako cnotę obopólne prostytuowanie się: mąż i żona sprzedają się sobie wzajemnie. Dzieci, od piątego roku życia, miały być oddzielone od rodziców oraz wychowywane na koszt wspólnoty i przystąpić do wykonywania społecznie niezbędnych funkcji zapewniających im prawo do samowystarczalności. Drobiazgowo opracowany bezpaństwowy ustrój, wolny od przymusu inspirował założycieli falansterów we Francji i USA. Gł. dzieła: Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, Le nouveau monde industriel et sociétaire.

Reklama

Powiązane hasła:

FALANSTER, CONSIDERANT Victor Prosper, CZYŃSKI Jan, SOCJALIZM UTOPIJNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama