CIESZKOWSKI August

(1814-94)

Reklama

filozof, ekonomista, działacz konserwatywno-liberalny; współzał. Ligi Pol. i Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; 1870 zał. Wyższej Szkoły Roln. w Żabkowie k. Poznania; reprezentował tzw. filozofię czynu, przeciwnik systemu G.W. Hegla (Prolegomena do historiozofii); Europę poprowadzić miały ku moralnemu odrodzeniu narody słowiańskie, zwł. polski; Bóg i palingenezja, Ojcze nasz.

Powiązane hasła:

ŻÓŁTOWSKI, HEGLIZM, TRENTOWSKI, POLSKA. NAUKA. PO 1831, LIGA POLSKA, , FILOZOFIA, HEGEL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama